t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Looking for Siding Crews for work in Metro. (Blaine,MN) ẩn bài đăng này hiện

lương thưởng: Negotiable

Hello,

I'm looking for siding crews. Work available immediately. Dependable, good workmanship. Please reply with your contact information and I will get back to you asap. Have extended amount of work. 1, 2 & 3 story.

Thank you.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6501956791

đã đăng:

hay nhất [?]